Πληροφορίες/επικοινωνία

Ποιοι είμαστε

Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί και συντηρείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, που είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Το ότι μια άποψη εκφράζεται μέσα στον ιστότοπο δεν σημαίνει ότι την ασπάζεται το Δίκτυο. Γενικά τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους. Ο στόχος του ιστότοπου είναι να ενθαρρύνει τη συγκέντρωση και τη συζήτηση όλων των απόψεων που στέκονται κριτικά και ψύχραιμα απέναντι στο θέμα της αιολικής ενέργειας, και όχι να προωθήσει κάποια από αυτές.

Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές αυτού του ιστότοπου, στείλτε email στη διεύθυνση windwatch παπάκι googlegroups.com.

Η διεύθυνση του Δικτύου:

Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου
Μποναβεντούρα 2
84100 Άνω Σύρος
τηλ. 2281360812
moc.liamg|ten-oiagia#moc.liamg|ten-oiagia

Οργανισμοί που συμμετέχουν

Αίγινα

Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Αίγινας
rg.anigea-iogrene|sogollis#rg.anigea-iogrene|sogollis

Εύβοια

Σύλλογος Δασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύμης
rg.oohay|simik_eppads#rg.oohay|simik_eppads

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας
moc.liamg|knepps#moc.liamg|knepps

Λέσβος

Ναυτίλος εν Δράσει
rg.isardnesolitfan|ofni#rg.isardnesolitfan|ofni

Πάρος

Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος» Πάρου

Σάμος

Κίνηση Περιβάλλοντος και Οικολογίας Σάμου
rg.oohay|vne_somas#rg.oohay|vne_somas

Σκύρος

Ένωση Πολιτών Σκύρου
rg.teneto|ykszats#rg.teneto|ykszats

Μουσείο Μάνου Φαλτάιτς
rg.stiatlaf|muesum#rg.stiatlaf|muesum

Σύρος

Ένωση Πολιτών Σύρου «Εύπλοια»
moc.liamg|aiolpye#moc.liamg|aiolpye

Περιβαλλοντική Ομάδα Κυκλάδων «Γαία»
rg.teneto|aiagkop#rg.teneto|aiagkop

Τήνος

Ένωση Πολιτών Τήνου
rg.tenhtrof.nht|atisg#rg.tenhtrof.nht|atisg

Χίος

Σύλλογος Οικολογίας και Περιβάλλοντος Χίου
rg.oohay|uoihc.saigolokio_lys#rg.oohay|uoihc.saigolokio_lys

Εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά, οι σελίδες διατίθενται υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Greece.