Αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές
Forum » Γενικά / Αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές
Number of threads: 5
Number of posts: 5
rss icon RSS: New threads | New posts
Order by:
Last post date
Thread starting date
Create a new thread
Thread name Started Posts Recent post
Αγρότης στην Κρήτη βρήκε ένα σκοτωμένογυπαετό κοντά σε α/γ.
by: Aigaio netAigaio net
23 Oct 2010 05:11
1  
Η τελευταία προειδοποίηση για ελλιπή προστασία των περιοχών Natura και την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43 και 79/409 μπορεί να οδηγήσει σε καταδικαστική απόφαση.
by: Aigaio netAigaio net
19 Mar 2010 19:39
1  
Η ΕΟΕ επισημαίνει ότι το πρόβλημα με το σχεδιασμό των Αιολικών Σταθμών είναι η άνευ όρων πρόσβαση μιας αναπτυξιακής δραστηριότητας στους τελευταίους ανέγγιχτους πυρήνες της ελληνικής φύσης
by: Aigaio netAigaio net
02 Mar 2010 21:49
1  
Οδηγίες για την εκπόνηση Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης σχετικά με τα αιολικά πάρκα συνέταξε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
by: Aigaio netAigaio net
29 Dec 2009 20:34
1  
Η βλάβη των ΑΠ στους οικότοπους είναι καλά στοιχειοθετημένη από την ελληνική και διεθνή εμπειρία. Επειδή η επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠ θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες καταστροφές σε ευαίσθητα τοπία και την άγρια ζωή, χρειάζεται να δράσουμε προληπτικά χωρίς καθυστέρηση.
by: Aigaio netAigaio net
27 Dec 2009 18:03
1  
Εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά, οι σελίδες διατίθενται υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Greece.