Νέα προειδοποίηση στην Ελλάδα λόγω ελλιπούς προστασίας της φύσης
Forum » Γενικά / Αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές » Νέα προειδοποίηση στην Ελλάδα λόγω ελλιπούς προστασίας της φύσης
Started by: Aigaio netAigaio net
Date: 19 Mar 2010 19:39
Number of posts: 1
rss icon RSS: New posts
Summary:
Η τελευταία προειδοποίηση για ελλιπή προστασία των περιοχών Natura και την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43 και 79/409 μπορεί να οδηγήσει σε καταδικαστική απόφαση.
New Post
Εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά, οι σελίδες διατίθενται υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Greece.